Za jak dlouhou dobu dostanete peníze z prodeje, pokud prodáváte nemovitost?

Za jak dlouhou dobu dostanete peníze z prodeje, pokud prodáváte nemovitost?


Hodiny
Dnes si ukážeme, jak dlouho trvá, než se k vám dostanou peníze z prodeje nemovitosti a na čem tato doba závisí.

 

Prodej nemovitosti není jednoduchá záležitost. Pokud chcete co nejbezpečnější transakci, pak je třeba počítat s tím, že peníze nebudete mít na účtu hned druhý den. Pokud se na obzoru objevil vážný zájemce, který vaši nemovitost chce koupit, pak celý proces bude následující:

  • Příprava rezervační smlouvy, (smlouvy o smlouvě budoucí kupní), kupní smlouvy, úschovní smlouvy
  • Podpis rezervační smlouvy a složení rezervační zálohy
  • Zajištění financování ze strany kupujícího
  • Podpis (smlouvy o smlouvě budoucí kupní), kupní smlouvy, úschovní smlouvy (případně zástavní smlouvy)
  • Převod peněz do úschovy
  • Vložení kupní smlouvy na katastr (případně i zástavní smlouvy)
  • Zápis kupní smlouvy na katastru
  • Výplata peněz z úschovy dle úschovní smlouvy

 Jednotlivé body

Ad1) Příprava smluvní dokumentace nějaký čas zabere. Záleží na tom, jak rychlé a úspěšné bude připomínkování obou stran ke smluvní dokumentaci. V jednoduchých případech je možné mít smluvní dokumentaci do 7 dnů. Ve složitých případech to může být klidně i 30 dnů.

 

Ad2) Podpis rezervační smlouvy a složení zálohy je obvykle otázkou 1 dne, tady by časový skluz neměl nastat.

 

Ad3) Pokud má kupující hotovost, pak nemusíme počítat s žádným zdržením a může se hned přistoupit k podpisu kupní smlouvy a úschovní smlouvy.  Pokud však hotovost nemá a řeší financování pomocí hypotéky, pak hodně záleží na volbě vhodné banky. V ideálním případě bude financování zajištěno do 4 dnů od doložení návrhu kupní smlouvy do banky, procesy některých bank jej však mohou prodloužit i na 30 dnů.

 

Ad4) Podpis smluvní dokumentace se dá opět zvládnout za 1 den, pokud se dobře dohodne termín schůzky, aby vyhovoval oběma stranám.

 

Ad5) U převodu peněz do úschovy můžeme počítat s 2 dny.

 

Ad6) Pokud jsou peníze v úschově, může se vložit kupní smlouva na katastr. Opět počítáme pouze s 1 dnem.

 

Ad7) Katastr zapíše kupní smlouvy, pokud shledá vše v pořádku. K zápisu dojde po uplynutí zákonné ochranné lhůty, které trvá 20 dnů. Ve většině případů dochází k zápisu do 30 dnů od podání návrhu na vklad.

 

Ad8) Advokát vám vyplatí peníze dle podmínek v úschovní smlouvě. Obvykle do 7 dnů od provedení zápisu kupní smlouvy na katastru.

Shrnutí

Suma sumárum. Pokud má kupec hotovost a smlouvy jsou domluvené a podepsané do 7 dnů, pak celý proces obvykle trvá kolem 40 dnů. Počítejme tedy s tím, že když půjde všechno bez problémů, za cca 40 dnů budete mít peníze na účtu a budete s nimi moci disponovat.

 

A pokud kupec hotovost nemá a řeší financování pomocí hypotéky, v případě hladkého průběhu budete mít peníze na účtu za cca 45 dnů. Pokud se však vyskytnou nějaké komplikace, můžete si na své peníze počkat klidně i 90 dnů.