Zákonné pojištění auta

Zákonné pojištění auta

Zákonné pojištění auta, lidově povinné ručení

Zákonné pojištění auta neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, lidově povinné ručení.  Jedná se o nejrozšířenější pojištění v České republice, které musí mít každý majitel vozidla, pro které to zákon vyžaduje.

Povinné ručení chrání vás, jako majitele vozidla. Pokud způsobíte dopravní nehodu, pak odpovědnost za způsobené škody jde za vámi a máte povinnost škodu uhradit. Povinné ručení pak přenáší vaši odpovědnost na pojišťovnu, u které máte toto pojištění sjednané.

Znamená to, že poškozeným nebudete nic platit. Veškerou škodu zaplatí pojišťovna. Samozřejmě pokud se vejdete do pojistných limitů vaší pojistné smlouvy.

Znáte ČKP?

Nemít povinné ručení se nevyplácí. Česká kancelář pojistitelů po vás bude vymáhat sankci za neplnění zákonných povinností. Takže to budete mít dražší, než když si povinné ručení sjednáte. A když způsobíte dopravní nehodu a nebudete mít platné povinné ručení, bude po vás vymáhat i vzniklou škodu, dle legislativy ČR.

Minimální pojistné limity

Minimální pojistné limity u povinného ručení jsou stále 35/35 mil (35 mil Kč škoda na zdraví a 35 mil Kč škoda na majetku). Výrazně větší jistotu vám však dají limity 100/100 mil a vyšší. Cena u takového pojištění je vyšší jen nepatrně. Pojistná ochrana je však vyšší několikanásobně.

Co ovlivňuje cenu?

Cenu povinného ručení ovlivňuje několik faktorů. Je to například místo trvalého pobytu. Dalším faktorem je váš bezeškodný průběh (BONUS), pokud často bouráte, můžete mít i přirážku (MALUS). Další faktor s vlivem na cenu je objem motoru, případně výkon automobilu.

Rozdíly

Rozdíly mezi jednotlivými pojišťovnami bývají značné. Stejně tak je často rozdíl v ceně pro nového zákazníka a pro stávajícího zákazníka. Dost často se bohužel stává, že stávající zákazník dostane věrnostní přirážku. A pokud takový zákazník neprovede srovnání, tak zbytečně přeplácí, zbytečně vyhazuje peníze oknem.

Srovnávač pro klienty

Proto pro své klienty používám náš výborný srovnávač povinného ručení a havarijního pojištění, aby naši klienti měli vždy jen to nejlepší pojištění a platili pojišťovně co nejméně.

Zákonné pojištění auta

Při pojištění jsou totiž důležité dvě věci:

  1. Mít pojištění správně vyřešené, na správné částky a limity
  2. Platit co nejméně

Pokud i vy chcete mít nejlepší pojištění za nejnižší cenu, napište mi a zařídím to i pro vás.