Vyčíslení úvěru od Modré pyramidy? Je to boj!

Vyčíslení úvěru od Modré pyramidy? Je to boj!

Vyplatí se vám refinancovat překlenovací úvěr od Modré pyramidy? Pokud jste si spočítali, že ano, a vy se rozhodnete překlenovací úvěr refinancovat hypotékou, připravte se na standardně nestandardní jednání pyramidy a jejich zástupců.

 

Ke splacení úvěru od jakékoli finanční instituce je vždy třeba mít písemné vyčíslení zůstatku úvěru současně se všemi sankcemi a příslušenstvím ke stanovenému datu a souhlas s předčasným splacením úvěru od stávající finanční instituce. NapříkladLiška vám souhlas s předčasným splacením nevydá téměř nikdy. Modrá pyramida vám souhlas a vyčíslení udělá, ale ne vždy a ne tak, jak si přejete, aby to bylo.

 

Poslední příklad z praxe, je refinancování úvěru klienta, říkejme mu třeba Petr, ve výši 4 000 000 Kč. Stávající úrokovou sazbu překlenovacího úvěru u Modré pyramidy  měl ve výši 4,84 % p.a., novou úrokovou sazbu u financující banky měl nabídnutu ve výši 2,69 % p.a.

Sankce za předčasné splacení překlenovacího úvěru u Modré pyramidy činí 2 % z předčasně splacené jistiny za každý započatý rok před koncem platnosti úrokové sazby. Díky této sankci schválený úvěr od banky vyčerpáme až v měsíci následujícím po výročí fixace (v našem případě 5 měsíců od podpisu hypotečního úvěru) a sankci tak bude pan Petr platit pouze za jeden započatý rok do konce fixace.

 

Podle sazebníku Modré pyramidy stojí vyčíslení zůstatku úvěru 4 000 Kč. Za jeden jednoduchý administrativní úkon to je hodně peněz i pro Petra, ale bohužel se s tímto poplatkem nedá nic dělat. Nutno ještě zmínit, že v době sjednání překlenovacího úvěru tento poplatek v sazebníku vůbec nebyl.

 

Fixace končí 30. listopadu 2014, díky rozdílu v úrokových sazbách se Petrovi vyplatí přefinancovat v prosinci 2013, ideálně hned z kraje měsíce, aby byly zaplacené úroky za poslední měsíc co nejmenší. Podle všeobecných úvěrových podmínek Modré pyramidy si ale Petr nemůže vybrat datum předčasného splacení, můžete to splatit pouze k poslednímu dni v měsíci. Za 4 000 Kč poplatku relativně velká nevýhoda, která stojí Petra zbytečně další peníze.

 

Další věc, která je ze strany Modré pyramidy nepochopitelná, je lhůta pro  vyčíslení. U překlenovacího úvěru dluží Petr pořád tu samou částku, kterou si v roce 2008 půjčil. Nemělo by tak být pro Modrou pyramidu těžké udělat vyčíslení kdykoliv. Modrá pyramida však vyčíslení vystaví nejdříve dva měsíce před datem předčasného splacení. A vystaví ho ještě zcela nesmyslně.

 

Do vyčíslení zůstatku si Modrá pyramida napočítá i úroky, které Petr musí zaplatit v měsíčních splátkách do splacení úvěru. V našem případě je tedy na vyčíslení nesmyslná  položka Budoucí úrok do data splatnosti ve výši 32 267 Kč. Proč je to nesmyslná položka? Protože pokud by Petr pravidelné splátky úvěru přestal hradit, měl by nepěkný záznam v bankovních registrech a ještě by ho seřvala manželka. A dále by Petrovi hrozila smluvní pokuta ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Díky vyčíslení však musí Petr z kapsy vydat o 32 267 Kč více. Tyto peníze mu sice Modrá pyramida vrátí jako přeplatek, bohužel mu to ale vrátí na stavební spoření, kde bude vázací lhůta trvat ještě jeden rok.

 

Za poplatek ve výši 4 000 Kč lze očekávat služby v mnohem vyšší kvalitě, než v jaké je poskytla Modrá pyramida. Doufejme, že k ostatním klientům se v budoucnu bude (nejen) Modrá pyramida chovat o něco lépe.

 

Psáno pro web www.hypoindex.cz