Refinancování překlenovacího úvěru od stavební spořitelny modré barvy

Refinancování překlenovacího úvěru od stavební spořitelny modré barvy

 

Máte překlenovací úvěr u stavební spořitelny modré barvy a chcete ho refinancovat na hypoteční úvěr k jakékoli bance? Víte, jak na to? Dostat se do cíle nemusí být tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. Překážek na cestě k cíli bude více než dost.

 

Každá stavební spořitelna se zaměřuje na to, aby jí klient neodcházel jinam a to za jakoukoli cenu. Jak to dělají u stavební spořitelny modré barvy?

vezen

 

1)Klient, který bude chtít předčasně splatit překlenovací či přidělený úvěr, musí zajistit, aby žádost o předčasné splacení podepsali všichni spoludlužníci, kteří jsou uvedeni v úvěrové smlouvě. Podpis hlavního dlužníka musí být ověřen obchodním zástupcem interní sítě stavební spořitelny, podpisy ostatních účastníků musí být ověřeny buď úředně, nebo opět obchodním zástupcem interní sítě. Pokud žádost o předčasné splacení nebude řádně podepsaná dle uvedených pravidel, žádosti nebude vyhověno. (Dříve stačila jen osobní návštěva klienta u obchodního zástupce interní sítě stavební spořitelny.)

 

2) Bez osobního jednání s obchodním zástupcem interní sítě stavební spořitelny modré barvy to zkrátka nepůjde. Dále vás bude kontaktovat retenční centrum, které vás také bude chtít udržet. Bude vám nabídnuta o trochu lepší úroková sazba, než máte teď.

 

3) Pokud vám končí fixace, bude vám nová úroková sazba nabídnuta s dostatečným předstihem, aby si vás co nejdříve zavázali na další fixační období.

 

4) U úvěrů, které mají Všeobecné úvěrové podmínky (VÚP) do 3/2008, nebude stavební spořitelna modré barvy žádosti klienta o předčasné splacení překlenovacího úvěru akceptovat a předčasné splacení nepovolí (pouze ve výjimečných případech).

 

5) U úvěrů, které mají VÚP po 3/2008, bude stavební spořitelna modré barvy vyžadovat maximální sankci za předčasné splacení ( 2 nebo 3 % (smlouvy od 1.1.2014) za každý započatý rok do konce fixace, dle verze VÚP).

 

6) Od 1.12.2014 přestává stavební spořitelna modré barvy poskytovat souhlas se zřízením zástavního práva na 2. místě pro jinou finanční instituci (ve všech případech, tedy i pro případ splacení ve fixaci úrokové sazby).

 

7) Vyčíslení vám stavební spořitelna modré barvy nevystaví dříve jak 2 měsíce před požadovaným termínem splacení (obvykle k poslednímu dni v měsíci, vychází z VÚP). Vyčíslení může být velmi nepřehledné a pro klienta nevýhodné.

 

Jaké druhy úvěrů můžete od stavební spořitelny mít?

Překlenovací úvěr zajištěný nemovitostí (smluvní vztah se řídí primárně Všeobecnými úvěrovými podmínkami , VÚP se v čase měnily):

u úvěru, které mají VÚP do 3/2008 je velmi obtížné úvěr refinancovat nebo i splatit z vlastních zdrojů, je velmi těžké získat potřebné vyčíslení a souhlas s předčasným splacením úvěru,

u úvěrů, které mají VÚP od 3/2008 lze vyčíslení a souhlas s předčasným splacením získat.)

Překlenovací úvěr bez zajištění nemovitostí (uzavřeno před účinností zákona o spotřebitelském úvěru 145/2010 Sb., účinnost od 1.1.2011 – smluvní vztah se řídí primárně Všeobecnými úvěrovými podmínkami, opět zde záleží na verzi VÚP )

Překlenovací úvěr bez zajištění nemovitostí (smluvní vztah se řídí primárně zákonem o spotřebitelském úvěru – smlouvy uzavřené od 1.1.2011 a později, lze splatit kdykoli s maximální sankcí za předčasné splacení ve výši 1% z aktuální výše nesplacené jistiny)

Úvěr ze stavebního spoření (přidělený úvěr neboli řádný úvěr – smluvní vztah se řídí primárně Zákonem o stavebním spoření 96/1993 Sb a VÚP, lze splatit kdykoli, vyčíslení není problém získat)

 

Naše služby:

  • Vypočteme, jestli se vám refinancování vyplatí.
  • Poradíme vám vhodný postup „Jak na to“.
  • Zvolíme vhodnou strategii, jak komunikovat se stavební spořitelnou modr barvy.
  • Doporučíme, jestli pro vás bude vhodnější „zachovat nebo zrušit spořící složku“ stavebního spoření.
  • Pomůžeme vám s celým procesem.

Ceny:

Dle náročnosti:  Od 500,- Kč do 10000,- Kč

Tipy na závěr:

Možnosti refinancování je vhodné začít řešit 6 měsíců před koncem fixace. Některým klientům se však vyplatí refinancování i uprostřed fixačního období i za cenu sankce ze strany stavební spořitelny modré barvy. Vše je však třeba řádně propočítat a zvážit možné varianty, někdy se vyplatí vyjednat co nejlepší podmínky v rámci stavební spořitelny modré barvy.

Vytrvalost a rady profesionálů přinášejí ovoce. Klienti si zaslouží kvalitního finančního poradce při jednání s finančními institucemi.