Proč lidé přicházejí o peníze?

Proč lidé přicházejí o peníze?

Strach a chamtivost. Dvě velmi silné emoce, které můžou zacloumat s každým. Díky emocím se vytrácí nejen racionální jednání, ale i logika. Pak nepřemýšlíte, proč zrovna vám se nabídla možnost investice bez rizika s výnosem 100% ročně. Vidíte jen zaručený a vysoký výnos.

Strach a chamtivost je však důležité zvládat.

Finanční bilance – příjmy a výdaje

Bilance

Finanční bilance

Nejprve je ale potřeba zvládat svoji  finanční bilanci, mít pod kontrolou své příjmy a hlavně své výdaje. Lidé mají sklony ke zvyšování výdajů a dost často tedy vyšší příjmy nepřinášejí vyšší rozdíl mezi příjmy a výdaji, bohužel totiž rostou i výdaje na běžnou spotřebu.

Alfou i omegou financí je ale tok peněz, peníze zkrátka musí zbývat. Jinak se jedná o špatné hospodaření, které nám předvádí stát každý rok. Když nemáte pod kontrolou své výdaje, bude pro vás těžké se ve finančních záležitostech posouvat dále.

Dalšími důležitými pojmy jsou aktiva a pasiva, ne z pohledu účetního, ale z pohledu finančního.  Aktiva vám totiž generují další příjmy, pasiva vám generují jen další výdaje. Například auto, které nemáte k podnikání a nevydělává vám peníze, je velmi špatné pasivum. Možná nutné, ale je to pasivum.

Pracujte se svojí finanční bilancí, mějte pod kontrolou, kolik peněz utratíte a za co. Zvládli jste finanční bilanci? Máte pod kontrolou vaše výdaje? Jste na dobré cestě.

Finanční rezervy

V tom případě se můžeme zaměřit ještě na jednu věc a tou jsou rezervy pro případ výpadku příjmů a nebo nenadále výdaje. Bavíme se ale o likvidní finanční rezervě. Tedy o rezervě, která je dostupná do tří dnů, když zrovna peníze potřebujete. Jak velká má být tato rezerva? Minimálně tak velká, aby pokryla 3 měsíce vašich výdajů. V případě, že máte hypotéku, by rezerva měla být minimálně na 6 měsíců. A v ideálním případě je dobré mít likvidní rezervu na 6 až 12 měsíců.

Zajištění

Mít pod kontrolou své výdaje a vytvořit si dostatečnou likvidní rezervu je základ. K tomuto základu je ale třeba přidat i zajištění. Zajištění vašeho příjmu, vaší rodiny, vašeho majetku.

Uvažujme nejprve situaci, že nemáte žádný majetek a rodinu také nemáte. Půjde tedy pouze o zajištění vašeho příjmu pro případ zdravotních problémů a pro případ ztráty příjmů. Některé věci se dají pokrýt rezervami, některé výpadky příjmů z důvodu nemoci nebo úrazu je třeba pokrýt pojistkou. Pojistka ovšem musí být bez „spoření“ nebo spoření musí být snížené na minimum, vzhledem ke konstrukci produktu.

Pokud jste v situaci, že máte rodinu,  je nutné myslet se zajištěním i na rodinu. Pozor však na to, ať neplatíte pojistku, ve které máte nedůležité věci a na ty důležité zapomenete. Pokud máte i majetek, tak svůj majetek chraňte a vhodně pojistěte, ať vám nezůstanou oči pro pláč. A nezapomeňte i na pojištění odpovědnosti.

Zhodnocení peněz

Pokud tedy máte pod kontrolou své výdaje, máte dostatečné likvidní finanční rezervy a máte správné zajištění, nastává vhodná doba  na otázku, jak zhodnotit vaše peníze, které vám zbývají. Tedy jak vytvářet střednědobé a dlouhodobé rezervy. Pokud však byť jen jednu z těchto tří věcí nemáte, vraťte se zpátky na začátek a pracujte na tom. Nepospíchejte. Je potřeba zvládnout základy. Nemá totiž smysl vymýšlet řešení, která budete předčasně měnit z důvodu, že nemáte vyřešené ty tři věci (výdaje, rezervy, zajištění).

Při zhodnocování peněz neexistuje žádná univerzální odpověď, která by byla správná za každé situace. Nejvýnosnější investicí může být vaše vlastní podnikání. Můžete investovat do nemovitostí (ať už na úvěr nebo za hotové), do cenných papírů, do umění, do vlastního vzdělání. Na výběr je celá řada možností.

Každá investice s sebou nese určité riziko a je třeba vyhodnotit, jestli je to riziko dostatečně zaplaceno. Pokud ne, je třeba vybrat jinou investici. Dávejte si rovněž pozor na zázračné investice s vysokým výnosem, většinou pak lidé přicházejí o peníze. Nenechte se zkrátka ovládat chamtivostí.

Odborníci

I když máte dobrý návod,  jak řešit své peníze, u zajištění a investic je vždy důležité, s kým to řešíte. Pokud se radíte s odborníky, výsledek je téměř zaručen, pokud budete mít rádce třeba z pohádky Pyšná princezna, výsledek bude také dobrý, ale pouze pro vypečené rádce a finanční instituce.

A jak poznáte odborníka? Někdy to je velmi těžké. Pokud se s vámi ale baví hlavně o produktech a nikoli o principech a celkovém řešení vašich financí, odborník to zřejmě nebude. Odborníka je třeba najít a hledání může nějaký čas zabrat.

Vzdělávání

Nenechávejte vše na odbornících. Vy sami se můžete a měli byste se vzdělávat, lépe pak poznáte odborníka nebo amatéra. Pokud budete mít přehled, spolupráce s poradcem bude o dost radostnější. Budete si pak rovnocenými partnery a poradce se o vás bude rád starat.

A proč tedy lidé přicházejí o peníze?

Výnos

Výnos bez rizika

Lidé se nedrží těchto zásad, těchto pravidel a nechávají se ovládat strachem, chamtivostí, lží a logiku do svého rozhodování nepouštějí. Základy hospodaření z penězi jsou celkém jednoduché, jen se jich lidé musí držet.  Pokud se budete držet zásad, že nejprve je třeba mít pod kontrolou své výdaje, mít dostatečně velké finanční rezervy a vhodně vyřešené zajištění, budete k svým financím přistupovat správně.

Až pak můžete vymýšlet strategie, jak zhodnotit vaše peníze tak, aby váš majetek rostl. Když se budete řídit logikou, nikdy nedáte veškerý svůj majetek do jediné investice s vysokým výnosem. Nenecháte se nachytat na různé pyramidové systémy, nebudete investovat přes investiční životní pojištění a podobně. Méně je někdy více, není vhodné vstupovat do investičních strategií, kterým vůbec nerozumíte.  Peníze přece nevyděláváte proto, aby jste o ně hloupě přišli.

 

Publikováno s laskavým svolením Asociace finančních poradců České republiky.