Pojišťovny, lupiči a loupežníci - Vladimír Švorba - finanční poradce, hypoteční poradce, investiční poradce,

Spoření, životní pojištění a daňové úlevy – Aktuální informace k novele zákona o dani z příjmů

lupičNovela Zákona o dani z příjmů (ZDP) přináší změnu v daňových úlevách životního pojištění. Pokud budete chtít i nadále uplatňovat daňové úlevy, nově již od 1.1.2015 nebudete moci provádět mimořádné výběry, tedy vybírat peníze v průběhu trvání pojistné smlouvy. Otázka tedy zní: „Jsou daňové úlevy životního pojištění výhodné pro vás, pro klienty?“

Pokud stát něco podporuje, měl by k tomu mít své důvody. Jaký důvod má u životního pojištění? Oficiálně to je motivace občanů k tvorbě rezerv na stáří. O těch pravých důvodech nebudeme hovořit.

V ZDP totiž chybí jeden důležitý parametr. ZDP totiž vůbec neupravuje nákladovost pojistné smlouvy a tak sice dostanete od státu maximálně 1800,- Kč ročně, ale na provozních nákladech pojistné smlouvy zaplatíte podstatně více.

Slovy klasika: “ Tento způsob tvorby rezerv na stáří zdá se mi poněkud nešťastný.“ Aby měla daňová úleva smysl, muselo by se jednat o produkt, který bude mít velmi nízké provozní náklady, na úrovni kvalitních a levných podílových fondů. Takové produkty ale bohužel životní pojišťovny nenabízejí a ještě dlouhou dobu zřejmě nabízet nebudou. Je proto vhodné na tento druh daňové úlevy zapomenout, jedná se o danajský dar.

Novela ZDP pro vás tedy může být dobrým impulsem pro přehodnocení strategie tvorby rezerv na stáří, pokud rezervy vytváříte v produktech životního pojištění. Tyto produkty jsou zcela nevhodné na tvorbu rezerv na stáří. Produkty životního pojištění mají krýt primárně finanční dopady zdravotních problémů nebo úmrtí živitele.

Stát by měl přehodnotit svůj postoj k této daňové úlevě . Buď jí úplně zrušit a nemotivovat tak občany ke sponzorování pojišťoven. Nebo jít tvrdě po nákladovosti pojistných smluv a uzákonit jasný parametr nákladovosti, jaká smlouva bude umožňovat daňové úlevy a jaká už ne.

Zelený trabantNevyhazujte tedy peníze zbytečně oknem a nekupujte trabanta za cenu mercedesu. Konkrétní řešení vašich financí a volby vhodné strategie vytváření rezerv na stáří je vždy vhodné probrat s odborníkem. V případě potřeby se na mě můžete obrátit. Více informací můžete najít na www.svorba.cz .

Vladimír Švorba, €FA,

telefon 724 689 958,

email: vladimir@svorba.cz