Novela zákona o spotřebitelském úvěru – dopad na hypoteční úvěry

Novela zákona o spotřebitelském úvěru – dopad na hypoteční úvěry

novinkyNovela zákona o spotřebitelském úvěru přinese několik podstatných změn. Účinnost této novely bude od 1.12.2016. Jaké změny tedy tato novela přinese?

 

Mezi největší změny patří:

 

Sankce za mimořádné splátky – u nových úvěrů bude možné provést jednou ročně mimořádnou splátku ve výši 25 % z aktuální nesplacené jistiny zcela zdarma. U stávajících úvěrů toto bude možné až v novém fixačním období, do konce stávající fixace budou platná pravidla sjednaná v úvěrové smlouvě.

 

Sankce za předčasné splacení úvěru – jsou definovány situace předčasného splacení hypoték, kdy banka nesmí požadovat žádnou sankci. Jedná se o případy při  úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity dlužníka nebo jeho partnera. Zcela bez sankce je to i v případech, kdy končí fixace úrokové sazby.

Sankce za předčasné splacení hypotéky v případě prodeje nemovitosti (mimo situací uvedených v předcházejícím odstavci) se bude odvíjet podle toho, jestli úvěr trvá 24 měsíců a více. Pokud ano, pak sankce může být maximálně 1 % z předčasně splacené výše hypotéky, maximálně však 50.000,- Kč. Dalším limitem jsou však ušlé úroky do konce fixace.  Sankce bude ve výši nižší položky z těchto dvou možností.

A opět, tato pravidla budou platit od 1.12.2016 pro nové úvěry, pro ostatní úvěry až po ukončení aktuální fixace.

 

Zpřísnění uznávání příjmů – v novele je uvedeno, že věřitel musí řádně prověřit příjmy dlužníka, že je schopen dostát svým závazkům. Vzhledem k sankcím, které pro banky plynou, pokud toto ustanovení nedodrží, je jasné, že některé druhy příjmů banky raději neuznají a nebo změní jejich výpočet, aby snížily riziko soudních sporů. Bude se jednat mimo jiné o rodičovský příspěvek, který dnes některé banky umějí započítat i ve výši 11.500,- Kč (reálně však může být snížen až na 3.800,- Kč), o některé další doplňkové příjmy a zřejmě i o výdajové paušály, které umějí některé banky zvýhodnit (nově zřejmě bude jedno, jestli daníte paušálem a nebo uplatňujete skutečné výdaje).

 

Nabídka úrokové sazby na další období – banky budou mít povinnost informovat klienta o nabídce na další fixační období nejpozději 3 měsíce před koncem fixace. Klient tak dostane více času na případné refinancování.

 

Pokud máte jakýkoli dotaz nebo potřebujete pomoci s financováním vašeho bydlení, můžete se na mě obrátit.

Vladimír Švorba, tel: 724 689 958, email: vladimir@svorba.cz

    Vaše jméno (vyžadováno)

    Váš email (vyžadováno)

    Předmět

    Vaše zpráva