Investice, spoření, vytváření a ochrana majetku

Pomáhám lidem vytvářet a chránit majetek.

Jako investiční poradce se specializuji na akumulaci majetku klientů (pravidelné měsíční investice) a ochranu majetku klientů před inflací (jednorázové investice).

Mou prací je dlouhodobě a bezpečně zhodnocovat peníze klientů o 5 až 6 % ročně po započítání všech nákladů.

K 1.2.2022 spravuji svým klientům peníze v hodnotě 253 milionů Kč.

7 pravidel úspěšného dlouhodobého investora

Myslete dlouhodobě

Peníze v bance málokdy vítězí

Diverzifikace je základ

Zůstat zainvestovaný je nezbytné

Využijme sílu složeného úročení a dividend

Ovládejte své emoce za každé situace

Kolísání trhů je zcela běžné