Bude pokračovat zpřísňování poskytování hypoték?

Bude pokračovat zpřísňování poskytování hypoték?

fcbkoupebytuČeská národní banka nepřestala ve své snaze ovládnout pravidla hypotečního úvěrování a snaží se tak prosadit legislativní změny, které by ČNB dávaly v podstatě neomezené pravomoci ohledně určování pravidel poskytování hypotečních úvěrů.

Jedná se o novelu Zákona o ČNB, kam chce ČNB prosadit ukazatel celkového zadlužení žadatelů k jejich ročním příjmům (ukazatel DTI) a ukazatel měsíční splátky k měsíčním příjmům žadatelů (ukazatel DSTI).

Ukazatel DTI by dle aktuálního návrhu nesměl být vyšší než osminásobek ročního příjmu žadatelů. Pokud by například žádal o hypotéku jeden člověk s příjmem 360.000,- Kč ročně, mohl by si půjčit maximálně 2.880.000,- Kč, ovšem při dodržení příslušné hodnoty LTV a zároveň i DSTI.

Ukazatel DTSI je navržen na 40 %, tedy aby žadatelé po schválení úvěru nevydávali na splátkách více jak 40 % svých příjmů. To při příjmu 30.000,- Kč měsíčně (360.000,- Kč ročně) znamená maximální splátku ve výši 12.000,- Kč

Těžko předvídat, kam se situace v této oblasti posune. Připomeňme si, že minulá snaha ČNB o novelu Zákona o ČNB nebyla úspěšná, tento návrh však neobsahoval přesnou výši ukazatelů DTI a DSTI, koncepce byla taková, že ČNB by měla kompetence si výši těchto ukazatelů stanovit libovolně, dle svého uvážení. Taková varianta byla hodně nebezpečná.

Aktuální verze však také přináší některá rizika, která by dopadly nejvíce na střední třídu. Každá regulace má totiž i své nesporné nevýhody. Dostupnost bydlení pro střední třídu by se tímto zásahem mohla významně snížit.

Vladimír Švorba