Výstavba domu - vlastnictví pozemku a domu

Výstavba domu – vlastnictví pozemku a domu

Poslední dobou se množí dotazy ohledně problematiky vlastnictví pozemku a domu v případě výstavby a také možnosti ohledně  hypotéky, jestli banka vůbec půjčí, pokud bude pozemek vlastnit jen jeden z žadatelů o hypotéku.

S účinností nového občanského zákoníku (zákon číslo 89/2012 Sb.) od 1.1.2014 vstoupila do české legislativy zásadní změna v koncepci nemovité věci. Do prosince roku 2013 platilo, že stavba není součástí pozemku. Od 1.1.2014 však platí, že stavba je součástí pozemku. 

V případě stavby rodinného domu to je tedy jednoduché, vlastníkem rodinného domu budou ti samí spolumajitelé/majitel pozemku. 

Pokud tedy vlastní pozemek Franta Novák, tak i dům na tomto pozemku bude vlastnit jen Franta Novák. 

Pokud je pozemek v SJM (společné jmění manželů), bude i dům na tomto pozemku v SJM. 

Pokud pozemek vlastní z 1/3 Jana Veselá a ze 2/3 Franta Novák, tak i dům na tomto pozemku budou vlastnit ve stejném poměru.

Pohled bank v případě hypotéky na výstavbu rodinného domu je dvojí. Přibližně polovina bank vyžaduje, aby všichni žadatelé o hypotéku byli spolumajiteli pozemku, u druhé poloviny bank nevadí, že žadatelé o hypotéku jsou Jana Veselá a Franta Novák, ale pozemek vlastní pouze Franta Novák.  

V případě, že do stavby rodinného domu půjdete s partnerkou/ s partnerem, je vždy dobré se dopředu dohodnout, v jakém poměru budete pozemek s rodinným domem vlastnit.  Správné řešení odhadnete jen velmi těžko, neboť nevíte, co vám přinese budoucnost a  jaké problémy budete v budoucnu řešit. V případě rozchodu či rozvodu je jednodušší, když je pouze jeden vlastník. V ideálním vztahu je vhodné řešení vlastnit každý půlku. Případně se domluvit na rozumném podílovém vlastnictví, kdy podíl bude odpovídat investici do nemovitosti. 

Přeji vám bezstarostnou stavbu vašeho domečku.

V případě,  že budete chtít poradit s financováním, kontakty jsou: email  vladimir@svorba.cz , telefon 724689958.