Buřinka přitvrzuje, souhlas se zřízením zástavního práva  ve 2. pořadí pro jinou banku  neposkytuje

Buřinka přitvrzuje, souhlas se zřízením zástavního práva  ve 2. pořadí pro jinou banku  neposkytuje

KalkulačkaČasy se mění, mění se i přístup stavebních spořitelen a jednou z novinek na trhu stavebních spořitelen je to, že Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., neuděluje souhlas se zřízením zástavního práva ve 2.pořadí pro jinou banku.

.

Jako první s touto obstrukcí přišla Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. a nyní, bez jakékoli mediální aktivity, se přidala i Buřinka. Na tuto informaci jsme přišli čirou náhodou při řešení majetkového vypořádání při rozvodu, kdy klient má úvěr od Buřinky, který je zajištěný zástavním právem k nemovitosti.

 

Dotázali jsme písemně centrálu Buřinky a dostali jsme následující odpověď:

 

Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., službu – souhlas se zřízením zástavního práva  ve 2. pořadí pro jinou banku,  neposkytuje. Výjimku tvoří prodej nemovitosti.

 

 

Buřinka si tedy vymyslela novou službu, kterou chce klientům znechutit případné refinancování.  Z našeho pohledu se však jedná o zbytečné obstrukce, kterými se zřejmě Buřinka inspirovala u Modré pyramidy.

 

Některým klientům může chybějící souhlas se zřízením zástavního práva ve 2.pořadí pro jinou banku způsobit velké komplikace. Pokud totiž banka, u které chce klient refinancovat, bude na tomto souhlasu striktně trvat, má klient smůlu a musí hledat jiné řešení. A pokud bude banka benevolentní, záleží na znění zástavní smlouvy a možnosti případných sankcí za porušení zástavní smlouvy ( zastavení nemovitosti bez souhlasu zástavního věřitele). Případná sankce totiž  může refinancování výrazně prodražit.

 

Jiná řešení refinancování Buřinky  samozřejmě existují, buď lze využít předhypoteční úvěr a nebo lze využít banky, které mají upravenou metodiku na refinancování úvěrů od stavebních spořitelen, které souhlas nevydávají. Klient však o těchto možnostech většinou neví.

 

A na závěr malá poznámka. Pokud se podíváme do sazebníku Buřinky, najdeme zde položku s označením 2.3.7.  Vyhotovení a odeslání vyjádření k žádosti účastníka o zřízení zástavního práva 2. v pořadí. Tento úkon je zpoplatněn částkou 300,- Kč. Za  300,- Kč vám tedy Buřinka oficiální cestou může sdělit, že vám souhlas nevydá. (Pokud tedy neprodáváte nemovitost a nepošlete do Buřinky příslušné dokumenty, které si Buřinka vyžádá).

Psáno pro Hypoindex.cz