Sjednávám si první životní pojištění

Dalším příběhem ze života je příběh o Jardovi, který díky úvěru na bydlení přehodnotil svou životní filozofii a začal se zajímat, jak optimálně vyřešit své zajištění a zajištění úvěru.

Jarda v minulosti nikdy necítil potřebu řešit možná rizika, která život přináší, myslel si, že se o něj stát postará v jakékoli situaci.  V tom má samozřejmě pravdu, stát se o něj postará vždy, sociální pojištění v České republice funguje, ale funguje tak, aby člověk měl alespoň minimální finanční prostředky na živobití. Nejedná se tedy o systém, který má za úkol lidem zabezpečit jejich životní úroveň po celý zbytek života, ale alespoň částečně snížit dopady způsobené propady příjmů.

Jarda si ale spolu s manželkou pořídili své vlastní bydlení na úvěr a vzhledem k tomu, že mají dvě malé děti, chce aby o rodinu bylo postaráno i ve chvíli, kdyby se mu něco vážného stalo. Obrátil se tedy na mě, jestli bych mu s tím mohl pomoci. S Jardou se známe více než deset let a tak jsem mu s tím rád pomohl, aby dostal takové řešení, kterého nebude stát moc peněz, ale které pro něj bude mít v případě závažných životních situací smysl.

Jardovi jsem vysvětlil rozdíl mezi státním systémem sociálního pojištění a soukromým komerčním pojištěním. Probrali jsme jeho stávající finanční situaci, plány jeho rodiny  do budoucna, probrali jsme i to, jaká rizika ho můžou po finanční stránce ohrozit. Dále jsme probrali jeho zdravotní stav, jestli je zdravý a nebo se s něčím léčí. Probrali jsme i to, jestli to budeme řešit jen na něj a nebo i na celou rodinu.

Výsledek byl jasný, i partnerku a děti můžou postihnout zdravotní komplikace, které pak v důsledku můžou po finanční stránce ohrozit celou rodinu .  Na úplný závěr jsme řešili  orientačně pojistné částky pro jednotlivá rizika tak, aby to řešení dávalo Jardovi smysl.

Do příští schůzky s Jardou a jeho manželkou jsem jim připravil řešení, na kterém jsme se dohodli a které jim dává smysl. Jardu i jeho paní jsme pojistili pro případ invalidního důchodu 2. a 3. stupně z důvodu nemoci a úrazu, do řešení jsme zahrnuli i pojištění trvalých následků úrazu a  pojištění pro případ smrti. Dále řešení obsahuje pojištění pro případ pracovní neschopnosti na dlouhodobé nemoci a úrazy, na drobné úrazy a nemoci mají dostatečné rezervy. Děti jsme pojistili alespoň na trvalé následky úrazu .  Na drobné úrazy mají klienti opět dostatečné finanční rezervy.

Jardu jsem pak ještě upozornil na výluky v pojistných podmínkách, každá pojistka má totiž v sobě nějaké mezery, nějaké případy, na které se pojištění nevztahuje. Někdy to je logické, někdy nelogické, vybral jsem takové řešení, aby tam bylo co nejméně výluk  vzhledem k povolání klientů a jejich sportovní činnosti.

Na konci pak už byla jen nezbytná, ale velmi otravná administrativa, aby byly dodrženy všechny zákonné povinnosti, která nám legislativa ukládá.

 

Na co si tedy dávat pozor , pokud si sjednáváte první životní pojištění?

  1. Rozmyslete se, co si od pojištění slibujete
  2. Některá rizika je lepší a efektivnější krýt rezervami
  3. Nevybírejte si pojistku jen podle ceny, pojistné podmínky jsou mnohem důležitější
  4. Nespořte v pojistných produktech
  5. Pravdivě vyplňte zdravotní dotazník
  6. Mějte v pojistné smlouvě odpovídají pojistné částky, ať má řešení smysl.

Pokud i vy jste v podobné situaci a potřebujete poradit s optimální variantou nastavení pojistné smlouvy, můžete se na mě obrátit. Kontakty naleznete na této stránce.