Refinancování a sloučení více úvěrů do jednoho

úspora peněz, úvěr, refinancování

Refinancování, úspora peněz

Na co si dávat pozor u sloučení více úvěrů do jednoho?

  • 1)     Spočítat si případné sankce za doplacení jednotlivých úvěrů
  • 2)     Mít dostatek času  na zprocesování celého případu
  • 3)     Zažádat si včas o vyčíslení úvěru a souhlas se splacením úvěru
  • 4)     Mít dobře spočítanou bonitu, tedy jestli máte z pohledu banky dostatečné příjmy
  • 5)     Ideálně zrušit všechny kontokorenty a kreditní karty před podáním návrhu žádosti o úvěr
  • 6)     Nezatajit při jednáních žádnou informaci, která může mít na případ vliv. 

S jedním známým jsem řešil refinancování a sloučení více úvěrů do jednoho. Známý před pěti lety kupoval byt, který následně rekonstruoval. V té době si vzal hypotéku a tři úvěry ze stavebního spoření,.Stávající stav byl ale pro Michala po necelých pěti letech nevyhovující.

Michal chtěl úvěry sloučit do jednoho a neplatit tak žádné poplatky stavebním spořitelnám a bance a těžit ještě z nízkých úrokových sazeb pod 3% p.a. Sloučit 4 úvěry do jednoho samozřejmě lze, ale je na to potřeba dostatek času, aby vše klaplo.

S Michalem jsme začali řešit vše cca 2,5 měsíce před koncem fixace hypotéky. Vybrali jsme vhodnou banku. Celkově se jednalo o úvěr ve výši 2.200.000,- Kč, z toho 1.800.000,- Kč  byla hypotéka a 400.000,- Kč úvěry ze stavebního spoření.

Zásadním bodem v naplánovaném řešení bylo vyřešit zástavní hodnotu nemovitosti, což se nám podařilo a úvěr měl LTV 89%

Dalším důležitým bodem bylo rozeslat do banky  a do stavebních spořitelen žádost o vyčíslení úvěru a souhlas se splacením úvěru ke stejnému datu.  Ideální je poslat žádost o vyčíslení nejpozději dva měsíce před koncem fixace, finanční instituce většinou mají nejpozdější termíny 2 až 4 týdny před splacením úvěru. Vyčíslení je potřeba k čerpání úvěru, ke schválení stačí poslední výpisy z úvěrových účtů.

Samostatnou kapitolou je dokládání příjmů. Michal je OSVČ a daňové přiznání má optimalizované, bylo tedy třeba spočítat, jestli na refinancování svými příjmy dosáhne. V případě refinancování některé banky umožňují i zjednodušené prokazování příjmů, pokud máte výbornou platební historii. I toto úskalí jsme zvládli a úvěr byl schválen.

Vše proběhlo ke spokojenosti klienta, i když takový případ je vždy procesně a administrativně náročný. Je třeba to vždy dobře načasovat a naplánovat.

Pokud i vy jste v podobné situaci a potřebujete poradit s optimální variantou financování nebo refinancování, můžete se na mě obrátit. Kontakty naleznete na této stránce. Vladimír Švorba, €uropean Financial Advisor

EFA certifikát