Refinancování a sloučení více úvěrů do jednoho


S jedním známým z fotbalu jsem řešil refinancování a sloučení více úvěrů do jednoho. Známý se jmenuje Michal a před pěti lety kupoval byt, který následně rekonstruoval. V té době si vzal hypotéku a tři úvěry ze stavebního spoření, každý úvěr byl u jiné stavební spořitelny. Těžko říct, jestli to v tu dobu bylo optimální řešení, nebo se dalo vymyslet jiné řešení, ale už je minulost. Stávající stav byl pro Michala po necelých pěti letech nevyhovující.

Michal chtěl úvěry sloučit do jednoho a neplatit tak žádné poplatky stavebním spořitelnám a bance a těžit ještě z nízkých úrokových sazeb kolem 3% p.a. Sloučit 4 úvěry do jednoho samozřejmě lze, ale je na to potřeba dostatek času, aby vše klaplo. Většina finančních institucí totiž má nějaké termíny a ty termíny většinou striktně dodržují..

S Michalem jsme začali řešit vše cca 2,5 měsíce před koncem fixace hypotéky. Vybrali jsme banku, která nabízela velmi dobré podmínky a neměl být problém se vejít do metodiky dané banky.

Celkově se jednalo o úvěr ve výši 2.200.000,- Kč, z toho 1.800.000,- Kč  byla hypotéka a 400.000,- Kč úvěry ze stavebního spoření.

Zásadním bodem v naplánovaném řešení bylo to, jestli vyjde dobře odhad a podaří se z úvěru udělat hypotéka do 90% LTV a nebo odhad nevyjde nejlépe a nesloučí se všechny závazky do jednoho. Za posledních 5 let totiž ceny nemovitostí šly dolů téměř všude, i Praha zaznamenala jistý pád.

Naštěstí odhad vyšel tak, jak jsme potřebovali, aby mohly být sloučeny všechny úvěry do jednoho. LTV nám vyšlo na 89 %. Dalším důležitým bodem bylo rozeslat do banky  a do stavebních spořitelen žádost o vyčíslení úvěru a souhlas se splacením úvěru ke stejnému datu.  Ideální je poslat žádost o vyčíslení nejpozději dva měsíce před koncem fixace, finanční instituce většinou mají nejpozdější termíny 2 až 4 týdny před splacením úvěru.

Vyčíslení je potřeba k čerpání úvěru, ke schválení stačí poslední výpisy z úvěrových účtů. Některé instituce vám ale budou házet klacky pod nohy, výpis vám nepošlou, pošlou vám jen dopis, ať se obrátíte na jejich obchodního zástupce. Přístup finančních institucí je někdy diametrálně rozlišný.  Protože jsem o tomto přístupu jedné z finančních institucí věděl, poslal jsem klienta rovnou za jejich obchodním zástupcem, aby Michal neztrácel čas.

Samostatnou kapitolou je dokládání příjmů. Michal je OSVČ a daňové přiznání má optimalizované, bylo tedy třeba spočítat, jestli na refinancování svými příjmy dosáhne. V případě refinancování některé banky umožňují i zjednodušené prokazování příjmů, pokud máte výbornou platební historii. I toto úskalí jsme zvládli a úvěr byl schválen.

Menším problémem bylo zrušení nevyužívané kreditní karty u jiné banky, neboť tato banka nechtěla vydat potvrzení o ukončení smlouvy o platební kartě. V bankovních registrech se totiž ukončení úvěrového produktu projeví až s měsíčním zpožděním a proto si financujcí banka může vyžádat potvrzení o zrušení jako odkládací podmínku čerpání úvěru. Po menších tahanicích se nám potvrzení o zrušení kreditní karty podařilo získat, takže jsme mohli úvěr i zdárně vyčerpat.

Vše proběhlo ke spokojenosti klienta, i když takový případ je vždy procesně a administrativně náročný a je třeba to vždy dobře načasovat a naplánovat.

 

Na co si tedy dávat pozor u sloučení více úvěrů do jednoho?

1)     Spočítat si případné sankce za doplacení jednotlivých úvěrů

2)     Mít dostatek času  na zprocesování celého případu

3)     Zažádat si včas o vyčíslení úvěru a souhlas se splacením úvěru

4)     Mít dobře spočítanou bonitu, tedy jestli máte z pohledu banky dostatečné příjmy

5)     Ideálně zrušit všechny kontokorenty a kreditní karty před podáním návrhu žádosti o úvěr

6)     Nezatajit při jednáních žádnou informaci, která může mít na případ vliv.

Pokud i vy jste v podobné situaci a potřebujete poradit s optimální variantou financování nebo refinancování, můžete se na mě obrátit. Kontakty naleznete na této stránce.