Jak to bude s daňovými odpočty u hypoték od roku 2021?

Jak to bude s daňovými odpočty u hypoték od roku 2021?

V roce 2020 došlo k úpravě Zákona o dani z příjmu. Jedna ze změn se týká odpočtu úroků  u úvěrů na zákonem definované bytové potřeby.

Nově se snížil limit, který si jedna domácnost může za kalendářní rok uplatit, na 150.000,- Kč. (Dříve byl tento limit 300.000,- Kč)

Aby to ale nebylo tak jednoduché, tak je ještě třeba brát ohled na

Zákon č. 386/2020 Sb.Zákon, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy,

kde ve druhé části najdeme přechodná ustanovení. Tato ustanovení zachovávají limit  odpočtu úrokové ve výši 300.000,- Kč, ale pouze pro úvěry  (a případné refinancování těchto úvěrů), které řešily bytové potřeby daňového poplatníka před 1.1.2021.

Rozhodným dnem obstarání bytové potřeby by měl být den provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.