Finanční plán

Máte finanční plán? Jak důležitý je finanční plán? Budete v budování a správě vašeho majetku úspěšnější bez finančního plánu anebo s finančním plánem?

.

Každá úspěšná společnost má svůj finanční plán, podle kterého probíhá finanční řízení této společnosti. Absence finančního plánu anebo špatně zpracovaný finanční plán vede u většiny společností k úpadku. A obdobné to je i u lidí. Člověk (nebo rodina) s finančním plánem obvykle dosahují mnohem lepších výsledků než lidé (nebo rodina), kteří mají špatný anebo vůbec žádný finanční plán.

.

Podle výzkumu v USA z roku 2006 má člověk, který má finanční plán a dodržuje ho, vybudovaný až 3,6 krát větší majetek (na začátku důchodového věku), oproti člověku bez finančního plánu.

Je to pochopitelné. Když víte, jakou částku musíte každý měsíc odložit (zainvestovat), abyste vytvořili dostatečnou finanční rezervu na stáří, máte základní verzi finančního plánu. Může přijít i období, kdy nebudete moci váš finanční plán dodržet, ale když se budete vašeho plánu po většinu času držet, je jasné, že vytvoříte větší finanční rezervu než člověk, který si ani nepřipustí, že je třeba postarat se o sebe sám.

.

Finanční plánování tedy výrazně přispívá k naplnění cílů a plánů člověka (rodiny). Plánujte tedy své finanční výdaje, ať už krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé. Plány se dají jednoduše určit třemi slovy.

Co?

Kdy?

Částka?

.

V situaci, kdy si stanovíte své plány, pak už „jen“ stačí správně nastavit vaše výdaje (případně i zapracovat na příjmové stránce vašeho rozpočtu) a vhodně pracovat s aktuálním majetkem a s případnými úvěry, které vám pomohou k dosažení vašich plánů (například pořízení bydlení). A také je třeba zajistit důsledky špatných událostí, které život přináší (například požár domu, zdravotní problémy a podobně).

.

Mezi bohatstvím a plánováním je přímá vazba. Každá tisícikoruna, kterou dáte na plnění finančních cílů je velmi důležitá.  Když tuto tisícikorunu utratíte za „nesmysly“, rozdíl na dlouhodobém horizontu (například 30 let) může být klidně 8.000,- Kč. A pokud utratíte/investujete například 100.000,- Kč, rozdíl na 30 letech může být 800.000,- Kč.

.

Rada na závěr. Vytvořte si tedy finanční plán, ať už sami a nebo s vaším poradcem a efektivně pracujte s vaším majetkem a příjmy. Dosáhnete mnohem lepších výsledků, než když si neuděláte žádný plán.

.

V případě potřeby jsem vám k dispozici.

Vladimír Švorba , tel: 724689958,  email: vladimir@svorba.cz